İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız

Eminçelik Elektrikli Cihazlar AŞ olarak, iş sağlığı ve güvenliği (İSG) konusundaki temel ilkemiz, tüm faaliyetlerimiz boyunca ve organizasyonumuzun her seviyesinde iş sağlığı ve güvenliği risklerini proaktif bir şekilde yönetmek, iş kazaları ve meslek hastalıklarını önlemek ve potansiyel riskler ile tehlikeleri en aza indirgemektir. Bu yaklaşım, çalışanlarımızın, iş ortaklarımızın ve faaliyetlerimizden etkilenebilecek herkesin sağlık ve güvenliğini korumak için kapsamlı bir strateji oluşturmayı amaçlamaktadır.

Politikamız, çalışanlarımızın sağlığına ve güvenliğine zarar verebilecek her türlü olumsuz etkiyi önlemeyi; mal, mülk ve çevreye gelebilecek hasarları, kazaları ve tehlikeleri en başından itibaren etkin bir şekilde kontrol altına almayı hedeflemektedir. Bu doğrultuda, tüm koruyucu ve önleyici tedbirleri almak, gerekli tüm koruma ve güvenlik önlemlerini sağlamak temel prensibimizdir.

İş sağlığı ve güvenliği politikamızın bir diğer önemli unsuru, taşeronlarımızı, tedarikçilerimizi ve müşterilerimizi de kapsayacak şekilde, iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili faaliyetlerimize aktif olarak dahil etmek ve etkileşimde bulunduğumuz tüm noktalarda iş sağlığı ve güvenliği kültürünü güçlendirmektir. Bu amacımıza ulaşmak için eğitimler, kontroller ve uygulamalardaki hassasiyetimizi artırarak, iş sağlığı ve güvenliği bilincini ve pratiklerini sürekli geliştireceğiz.

Organizasyonumuzda iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi anlayışını bir yaşam felsefesi olarak benimsemekteyiz. Bu kapsamda, çalışanlarımızın ve çalışan temsilcilerinin görüşlerini aktif olarak almak, tüm faaliyetlere onların etkin katılımını sağlamak için gerekli tüm imkanları sunmayı taahhüt ediyoruz. Politikamız, çalışanlarımızın iş sağlığı ve güvenliği konusundaki farkındalığını ve bilincini sürekli olarak artırmayı hedeflemektedir.

Ayrıca, faaliyetlerimizi yürütürken yasal yükümlülüklere ve uygulanabilir tüm şartlara tam uyum sağlamayı; iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemimizin sürekli iyileştirilmesini sağlamak için sistemli bir yaklaşım benimsemeyi temel bir öncelik olarak kabul etmekteyiz. Bu süreç, tüm paydaşlarımızın sağlığını ve güvenliğini korumak, iş yerimizde güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı oluşturmak amacıyla sürekli değerlendirme ve iyileştirme faaliyetlerini içermektedir.

Eminçelik Elektrikli Cihazlar AŞ olarak, iş sağlığı ve güvenliği politikamızı, sürdürülebilir iş pratiklerinin ve çalışma ortamlarının bir temeli olarak görmekteyiz. Bu politika, şirketimizin tüm seviyelerinde ve faaliyetlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin önceliklendirilmesini sağlamak üzere tasarlanmıştır.