Çevresel, Yönetim ve Sürdürülebilirlik Politikası (EYS Politikası)

Eminçelik Elektrikli Cihazlar AŞ olarak, sürdürülebilir başarı ve sürekli iyileştirme felsefesini yönetim anlayışımızın temeline yerleştirmiş bulunmaktayız. Bu politika, şirketimizin tüm süreçlerinde yönetim sistemlerimizin etkinliğini artırmak, çalışanlarımıza bu yönde bir kültür aşılamak, pazar payımızı ve karlılığımızı artırmak, rekabet gücümüzü yükseltecek faaliyetlerde bulunmak ve yenilikçi çözümler geliştirmek amacıyla tasarlanmıştır.

Dayanıklı Tüketim Ürünleri Sektöründeki teknolojik yenilikleri yakından takip ederek, yönetim kadromuz ve çağdaş eğitim almış personelimizle birlikte, müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerini uluslararası standartlara uygun bir şekilde karşılamayı taahhüt ediyoruz. Müşteri memnuniyetini her zaman en üst seviyede tutmayı hedefleyen bir yaklaşımla, kaliteli ürünler üretmenin güvencesini vermekteyiz.

Politikamız, yasal yükümlülüklere ve uygulanabilir tüm şartlara uygun şekilde faaliyetlerimizi sürdürmeyi; kalite politikamızı, şirket hedeflerimize uygun olarak sürekli gözden geçirmeyi içermektedir. Sürekli iyileştirme yaklaşımımız, tüm süreçlerimizde verimliliği uluslararası rekabet edebilecek seviyeye yükseltmeyi amaçlamaktadır.

Çevre bilincinin artırılmasına katkıda bulunmak, sosyal paydaşlarımızı ve tedarikçilerimizi çevre yönetimi konusunda bilinçlendirmek ve teşvik etmek; gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak amacıyla doğal kaynakların korunması ve tasarrufu yönünde adımlar atmak da politikamızın temel unsurları arasındadır. Bu bağlamda, üretim ve tüm süreçlerimizde geri dönüşümlü ve doğaya zarar vermeyen malzemelerin kullanımına öncelik vermek; atıkların kaynağında azaltılması, mümkün olduğunda yeniden kullanılması ve geri dönüştürülmesi; değerlendirilemeyen atıkların ise uygun yöntemlerle bertaraf edilmesini sağlamak temel ilkelerimizdendir.

Faaliyetlerimiz esnasında kullandığımız elektrik enerjisi, su, doğalgaz gibi kaynakların etkin kullanımı ve bunların tüketiminde maksimum düzeyde tasarruf sağlamak da önceliklerimiz arasında yer almaktadır. Bu çerçevede, hayata geçirdiğimiz tüm sistemlerin sürekli iyileştirilmesini sağlayarak, yasal yükümlülüklerimize, yürürlükteki çevre ve iş sağlığı güvenliği mevzuatlarına ve üyesi olduğumuz kuruluşların şartlarına tam uyum göstermekteyiz.

Eminçelik Elektrikli Cihazlar AŞ olarak, çevresel, yönetim ve sürdürülebilirlik politikamız, ekolojik dengeye zarar vermeden çalışmayı, toplumun ve kuruluşumuzun geleceğini koruyacak sürdürülebilir uygulamaları benimsemeyi ve bu doğrultuda tüm paydaşlarımızla birlikte hareket etmeyi amaçlamaktadır