İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

  • Tüm faaliyetlerimizde ve her seviyede iş sağlığı ve güvenliği risklerini analiz ederek iş kazası ve meslek hastalığı oluşturabilecek potansiyel durumlara karşı tüm tedbirleri alarak riskleri ve tehlikeleri ortadan kaldırmak
  • Çalışanlarımızın ve faaliyetlerimizden etkilenecek insanların sağlığına gelebilecek olumsuz etkileri önlemek, kendimizin ve diğer şahısların mal ve mülkiyetine gelebilecek kaza, hasar ve tehlikeleri daha başlangıç aşamasında kontrol etmek için gerekli her türlü korumayı sağlamak,
  • Taşeronlarını, tedarikçilerini ve müşterilerini iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili faaliyetlerine dahil ederek etkileşimde bulunduğu tüm noktalarda iş sağlığı ve güvenliği kültürünü eğitim, kontrol ve uygulamalardaki hassasiyeti ile arttıracağını,
  • Bu doğrultuda çalışanlarımızın iş sağlığı güvenliği bilincini sürekli geliştirerek, İSG yönetim sistemi anlayışını yaşam felsefesi haline getirmek, bu doğrultuda çalışanların ve çalışan temsilcilerinin görüşlerinin alınması ve tüm faaliyetlere etkin katılımlarının sağlanması için her türlü imkanı sağlamak,
  • Yasal yükümlülüklere, uygulanabilir tüm şartlara uygun şekilde faaliyetlerimizi sürdürmek,
  • İSG Yönetim Sisteminin sürekli iyileştirmesini sağlamak.
  •