ÇEVRE POLİTİKASI

ÇEVRE POLİTİKASI

ÇEVRE POLİTİKASI

  • Toplumun çevre bilincinin artırılmasına yönelik , çevre yönetimi konusunda sosyal paydaşlarımızı ve tedarikçilerimizi bilinçlendirmek ve teşvik etmek,
  • Gelecek yeni nesillere bir hazine olarak doğal kaynakları kullanılabilir bir dünya bırakmak amacıyla, doğal kaynakların  korunmasına yönelik doğal kaynakların tüketiminde tasarrufa gitmek ve bunun için teknolojik ve sistemsel altyapının oluşturulmasını sağlamak ve sürekli iyileştirme bilinci ile sürdürmek
  • Yasal yükümlülüklerimize, yürürlükteki ÇEVRE, İSG mevzuatlarına ve üyesi olduğumuz kuruluşların şartlarına uymak,
  • Ekolojik dengeye zarar vermeden çalışmak,
  • Atıkların kaynağında en aza indirilmesi mümkün olduğunda yeniden kullanılması ve geri dönüştürülmesi, değerlendirilemeyen atıkların uygun yöntemlerle bertaraf edilmesini sağlamak,
  • Üretim ve tüm süreçlerimizde ürün ömrünü/yaşam döngüsünü de dikkate alarak geri dönüşümlü ve doğaya zarar vermeyen malzeme kullanımına öncelik vermek,
  • Faaliyetlerimiz esnasında kullanılan elektrik enerjisi, su ve doğalgaz  gibi,
  • Tüm çalışanlarımıza çevre ile ilgili eğitimler vererek, ortak sorumluluk bilinci ile, çevreye duyarlı çalışmalarda aktif rol oynamalarına teşvik etmek.